Законодавство України щодо рибальництва


     
      28.07.2008  
     Державний Комітет Рибного Господарства України.  
  Украіна

м. Київ вул. Артема 45-А

+38 044 4866243, +38 044 4869918

факс +38 044 2722032

e-mail: dkrg@dkrg.gov.ua

Керівництво Держкомрибгоспу

Волков Володимир Васильович

Голова Державного комітету рибного господарства України.

Призначений на посаду розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 січня 2008 року №183р.

Приймальні години: другий та четвертий понеділки місяця 14-18.

тел. (044) 486-62-43

Філімонов Аркадій Геннадійович

Перший заступник Голови Державного комітету рибного господарства України.

Призначений постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2007 року №461.

Приймальні години перший та третій понеділки місяця 14-18.

тел. (044) 486-28-86

Чернік Василь Григорович

Заступник Голови Державного комітету рибного господарства України. Призначений постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2006 року №458.

Приймальні години вівторок 14-18.

тел. (044) 226-24-05

Казімірчук Віктор Владиславович

Заступник Голови Державного комітету рибного господарства України.

Призначений постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2007 року №462.

Приймальні години середа 14-18.

тел. (044) 486-02-44

Богунов Сергій Олександрович

Заступник Голови Державного комітету рибного господарства України.

Призначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2006 року №136 р. Приймальні години четвер 14-18.

м.Київ вул. Гоголівська, 41-А приймальня

тел. (044) 486-44-98

 
      21.07.2008  
     Правила любительського і спортивного рибальства.  
 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

 Затверджено
Наказ Державного комітету
рибного господарства України
15.02.99 N 19

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 1999 р.
за N 269/3562

Правила
любительського і спортивного рибальства
 
 Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства та Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінагрополітики N 229 ( z0819-01) від 01.08.2001 N 224 ( z0817-04) від 15.06.2004 ) Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 року N 1126 ( 1126-98-п) "Про затвердження Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства"
 
Н А К А З У Ю:

 
1. Затвердити Правила любительського і спортивного рибальства та Інструкцію про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства ( z0270-99) (додаються).
2. Визнати такими, що втратили чинність: Правила любительского и спортивного лова рыбы и других водных организмов и растений в Западно-Черноморском бассейне, затверджені наказом Захчоррибводу від 24.10.83 N 148, Правила любительского и спортивного рыболовства в водоемах бассейна Азовского моря, Манычских водохранилищах, водоемах Калмыцкой АССР и Ставропольского края, подведомственных Азоврыбводу, затверджені наказом Азоврибводу від 20.07.89 N 141, Правила любительского и спортивного рыболовства во внутренних водоемах Украинской ССР, затверджені наказом Укррибводу від 01.08.90 N 83. Скасувати Правила любительського рибальства у водоймах Республіки Крим, затверджені наказом Кримазчоррибводу та Держуправління з охорони навколишнього природного середовища Криму від 21.12.93 N 76-П/46.
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Голови Держкомрибгоспу України Степаненка О.М. Перший заступник Голови В.Бондаренко


Правила любительського і спортивного рибальства.

Правила любительського і спортивного рибальства (далі - Правила рибальства) розроблені відповідно до Закону України "Про тваринний світ" ( 3041-12) та Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 р. N 1126 ( 1126-98-п), і регламентують норми лову (добування), заборонені місця, терміни заборони лову (добування) водних живих ресурсів, мінімальний розмір риб та інших водних живих ресурсів, умови проведення спортивних змагань з рибальства і підводного полювання, район дії, дозволені та заборонені знаряддя і способи лову та інше.

1. Район дії Правил рибальства.
1.1. Дія цих Правил рибальства поширюється на всі водні об'єкти України (далі - водойми) та їх придаткову систему в межах, яких вона сягає за максимальних паводків (за винятком водойм, які знаходяться на території природно-заповідного фонду, риборозплідних господарств, водойм, які мають обмеження щодо їх спеціального використання (питні, технічні тощо), штучно створених ізольованих водойм або їх ділянок, на яких лов (добування) водних живих ресурсів заборонено).
 

1.2. Район дії Правил рибальства охоплює водойми таких умовних регіонів:
а) Чорноморський;
б) Азовський;
в) внутрішні водойми.

1.2.1. До Чорноморського регіону належать:
Чорне море в межах територіальних вод з затоками, бухтами, лиманами; ріки, які впадають у Чорне море, з їх придатковими системами (озерами, затоками, каналами, протоками, водосховищами, які мають постійну або тимчасову сполучність з рікою, плавнями та тимчасовими водними об'єктами, а також
-з усіма притоками у межах поширення максимальних паводків ріки), в таких межах:
- р.Дніпро - від місця впадіння у Дніпровський лиман до греблі Каховської ГЕС з притокою Інгулець від гирла Інгульця до с.Велика Олександрівка;
- р.Південний Буг - від місця впадіння у Бузький лиман до с.Голоскове Миколаївської області включно;
- р.Інгул - від гирла до с.Чернишівка Миколаївської області включно;
- р.Дністер з рукавом Турунчук, а також Кучурганське водосховище - в межах Одеської області;
- р.Дунай, включаючи озеро Сасик і Стенсівсько-Жебріянські плавні;
- усі внутрішні водойми Автономної Республіки Крим;
- інші внутрішні водойми в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

1.2.2. До Азовського регіону належать:
Азовське море, Керченська протока, Сиваш та інші затоки, бухти і лимани;
 
річки, які впадають в Азовське море, з їх придатковими системами в таких межах:
- р.Берда - до греблі Бердянського водосховища;
- р.Кальміус - до греблі Павлопольського водосховища;
- річки Великий і Малий Утлюк, включаючи обвідний канал, який з'єднує їх з морем;
- інші річки, які впадають в Азовське море на території України від витоку до гирла. (Пункт 1.2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики N 229 (z0819-01) від 01.08.2001)

1.2.3. До регіону внутрішніх водойм належать:
всі водойми України, за винятком водойм Чорноморського та Азовського регіонів.

2. Визначення термінів.
2.1. Терміни, що використовуються в цих Правилах рибальства, мають таке значення:

водойми - сформовані природою або створені штучно об'єкти ландшафту чи геологічні структури, де зосереджуються води (річка, озеро, море, водосховище, канал, водоносний горизонт);

внутрішні водойми - озера, річки та їх придаткові системи, водосховища, ставки, канали, а також технічні водні об'єкти;

придаткові системи водойм - непроточні при найнижчому рівні води: протоки, гирла, озера та інші водойми, в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені;

рибогосподарські водойми - водні об'єкти, які використовуються чи можуть використовуватись для вирощування та лову (добування) водних живих ресурсів або мають значення для відтворення їх запасів;

рибогосподарські водойми загального користування – водні об'єкти, на яких здійснюється любительське і спортивне рибальство на умовах загального використання водних живих ресурсів без надання спеціального дозволу на їх використання та без закріплення цих водних об'єктів за окремими особами;

рибогосподарські водойми спеціального користування - водні об'єкти, на яких здійснюється любительське і спортивне рибальство на умовах надання спеціального дозволу на використання водних живих ресурсів та із закріпленням (або без такого) цих водних об'єктів за окремими особами;

водні живі ресурси - сукупність водних організмів, життя яких неможливе без перебування у воді.
До їх числа належать:
    прісноводні, морські, анадромні риби на всіх стадіях розвитку;
    круглороті;
    морські ссавці;
    водні безхребетні, у тому числі молюски, головоногі, черевоногі, двостулкові;
    ракоподібні, черв'яки, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, інші водні тварини;
    водорості, вищі водні рослини;

спеціальне використання водних живих ресурсів - усі види використання водних живих ресурсів (за винятком любительського і спортивного рибальства у водоймах (їх ділянках) загального користування), що здійснюються з їх вилученням з природного середовища;

любительське і спортивне рибальство - вилов риби, добування водних безхребетних у спеціально визначених для цього водоймах (їх ділянках) з метою особистого споживання (за умови дотримання встановлених правил рибальства та водокористування);

промислове рибальство - вид спеціального використання водних живих ресурсів, які перебувають у стані природної волі, шляхом їх вилучення (вилову, добування, збирання) із природного середовища з метою задоволення потреб населення і народного господарства;
 
користувачі водних живих ресурсів - підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які використовують водні живі ресурси;

дозвіл на право здійснення любительського і спортивного рибальства - документ, що видається за плату органами рибоохорони на право здійснення любительського і спортивного рибальства за умов спеціального використання водних живих ресурсів на спеціально визначених для цієї мети водоймах (їх ділянках);

природно-заповідний фонд - ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і охороняються як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання;

прибережна захисна смуга - частина водоохоронної зони відповідної ширини уздовж річки, моря, навколо водойм, на якій установлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони;

забруднювальна речовина - речовина, що спричиняє погіршення якості води;

маломірні судна - плавзасоби, які не підлягають нагляду класифікаційного товариства судновласника;

меліоративний лов - вилучення певної кількості окремих видів водних живих ресурсів з метою кількісної та якісної оптимізації їх складу та покращення стану водних екосистем;

води транскордонні - водні об'єкти, які розташовані на кордоні або перетинають кордони щонайменше двох країн;

б'єф - ділянка річки, що розташована вище або нижче від водопідпірної споруди (греблі).

3. Загальні положення.
3.1. Любительський і спортивний лов риби і водних безхребетних для власних потреб дозволяється всім громадянам України, іноземцям, а також особам без громадянства у всіх водоймах України, за винятком вилову у водоймах природно-заповідного фонду, ставкових та інших риборозплідних господарствах, водоймах, спеціальне використання яких обмежене (питні, технічні, лікувальні та інші), водоймах, де лов або добування (далі - лов) заборонені цими Правилами рибальства.
3.2. Любительське і спортивне рибальство (далі - любительське рибальство) на водоймах загального користування здійснюється безоплатно та без надання спеціальних дозволів.
3.3. Любительське рибальство на окремих водоймах або їх ділянках (далі - водойми) в місцях концентрації (скупчення) риб, водних безхребетних здійснюється на засадах їх спеціального використання за спеціальними дозволами органів рибоохорони.
3.4. Водойми та умови використання водних живих ресурсів для любительського рибальства визначаються органами рибоохорони на підставі науково-біологічних обгрунтувань. (Абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики N 229 (z0819-01) від 01.08.2001) На окремих водоймах, де науково-дослідні організації не проводять дослідження, обгрунтовані пропозиції щодо визначення водойм для любительського рибальства вносяться іхтіологічними службами органів рибоохорони.
3.5. Дозволи на право здійснення любительського рибальства на засадах спеціального використання водних живих ресурсів видаються органами рибоохорони.
3.6. За видачу дозволів справляється плата, розмір якої встановлюється Укрдержрибгоспом за узгодженням з Мінфіном. (Пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики N 229 (z0819-01) від 01.08.2001).
3.7. Нормативи плати за вилов риби в порядку здійснення спеціального використання водних живих ресурсів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
3.8. Водойми можна надавати в установленому законодавством порядку громадським організаціям для здійснення любительського рибальства на договірних засадах.
3.9. Громадські організації, що об'єднують громадян, які займаються любительським рибальством, діють на підставі своїх статутів (положень), цих Правил рибальства і у відповідності до законодавства України.
3.10. Для створення сприятливих умов любительського рибальства та надання відповідних послуг рибалкам-любителям на ізольованих водоймах місцевого значення або ділянках таких водойм можуть створюватись в установленому законодавством порядку культурні рибні господарства (далі - КРГ). Створюються такі господарства за погодженням з органами рибоохорони. Розпорядження цими водоймами здійснюється відповідно до статті 8 Водного кодексу ( 213/95-ВР). Режим любительського рибальства в КРГ встановлюється користувачами цих господарств. Правила рибальства на водойми КРГ не поширюються. Розмір плати за лов риби в КРГ встановлюється користувачами цих господарств. Користувачами (засновниками) КРГ можуть бути фізичні або юридичні особи всіх форм власності.
3.11. На водоймах, визначених для любительського рибальства, забороняється промислове рибальство. На таких водоймах, як виняток, дозволяється проведення відлову старшовікових груп риб, меліоративного і контрольного лову водних живих ресурсів, відлову риби з метою запобігання її загибелі, заготівлі плідників для риборозведення. Лов зазначених водних живих ресурсів здійснюється постійно або тимчасово у порядку їх спеціального використання.
3.12. Об'єктами любительського рибальства можуть бути будь-які види риб і водних безхребетних, за винятком видів, вилов яких заборонено цими Правилами рибальства.
3.13. Громадяни, які займаються любительським рибальством, зобов'язані:
виконувати вимоги цих Правил рибальства;

підтримувати належний санітарний стан водойм, не залишати на берегах водойм і на кризі сміття та інші відходи, не допускати засмічення та забруднення водойм іншим чином;

мати при собі документи, що дають право на риболовлю на окремих водоймах, де впроваджено лов риби за дозволами, і пред'являти їх працівникам органів рибоохорони або інших уповноважених на те органів за їх вимогою;

не допускати пошкодження покажчиків, щитів та інших знаків, встановлених на водоймах та на їх берегах.
 
3.14. Забороняється:
застосовувати без дозволу органів рибоохорони нові знаряддя та способи лову, які не передбачені цими Правилами рибальства;

перебувати на водоймі або поблизу неї з вибуховими та отруйними речовинами, а також зі знаряддями лову, застосування яких у даний час і в цьому місці заборонено, а також зберігати заборонені знаряддя лову на водоймах або поблизу них;

продаж фізичними та юридичними особами, які не мають на це дозволу, сіткових матеріалів, знарядь лову і пристосувань до них, застосування яких заборонено правилами рибальства;

продаж або скуповування риби, ікри і водних безхребетних та продуктів їх переробки без наявності документа, який підтверджує законність їх придбання, та сертифіката якості;

миття у рибогосподарських водоймах або в їх прибережних смугах транспортних засобів, а також проведення робіт, які негативно впливають на стан водойм;

зупинка плавзасобів в заборонених для рибальства місцях, за винятком зупинок біля населених пунктів та випадків конечної потреби (шторм, туман, аварія тощо);

організація змагань з рибальства в період нересту риби;

пересування автотранспортних засобів, крім тих, що належать природоохоронним та правоохоронним органам, по кризі рибогосподарських водойм у період льодоставу (за винятком спеціально обладнаних льодових трас);

пересування плавзасобів у заборонених для рибальства зонах (за винятком установлених суднових ходів), а на ділянках, оголошених органами рибоохорони нерестовищами в період нересту - всіх плавучих засобів, крім суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону водних живих ресурсів;

лов морських ссавців, риби та інших водних живих ресурсів, занесених до Червоної книги України;

вивезення (винесення) риби, раків та інших водних живих ресурсів у кількості, що перевищує добову норму лову, або заборонених до лову правилами рибальства;

вилучення із води знарядь лову, які належать іншим особам, та об'єктів лову, які є в цих знаряддях тощо;

проведення без погодження з органами рибоохорони та без дозволу Мінекобезпеки акліматизації (реакліматизації), переселення і розведення нових для фауни України або генетично змінених водних живих ресурсів, зариблення водойм тощо.

3.15. Забороняється лов водних живих ресурсів:

із застосуванням вибухових і отруйних речовин, електроструму, колючих знарядь лову, вогнепальної та пневматичної зброї (за винятком гарпунних рушниць для підводного полювання), промислових та інших знарядь лову, виготовлених із сіткоснастевих чи інших матеріалів усіх видів і найменувань, а також способом багріння, спорудження гаток, запруд та спускання води з рибогосподарських водойм;

у каналах теплоенергоцентралей, підвідних та скидних каналах електростанцій;

у підвідних і магістральних каналах, відводах рибогосподарських та меліоративних систем, в шлюзових каналах тощо; у новостворених водосховищах (до особливого розпорядження);

з незареєстрованих плавзасобів або таких, що не мають на корпусі чіткого реєстраційного номера (за винятком веслових човнів);

з човнів або інших плавзасобів на промислових ділянках, закріплених за користувачами водних живих ресурсів, а також на відстані від берега більш як 3 км в Чорному морі і 1,5 км - в Азовському морі;

у верхніх б'єфах гребель на відстані ближче ніж за 500 метрів, в нижніх - на відстані в межах, встановлених п.4.13 цих Правил рибальства;

поблизу мостів, які охороняються, в межах режимних зон охорони;

у радіусі 500 метрів навколо риборозплідних господарств;

у водоймах риборозплідних і товарних рибних господарств;

на водоймах, що розташовані в зоні евакуації (відчуження) на територіях, радіактивно забруднених унаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;

на зимувальних ямах;

з криги на ділянках водойм, закріплених за рибодобувними організаціями - на відстані більш як за 500 метрів від берега;

на водоймах, що не визначені органами рибоохорони як такі, на яких дозволене любительське рибальство;

у темний час доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) з човнів та інших плавучих засобів у Чорному та Азовському морях; (Пункт 3.15 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінагрополітики N 229 ( z0819-01) від 01.08.2001 ) без наявності відповідних документів, що дають право на здійснення лову в окремих водоймах. (Пункт 3.15 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінагрополітики N 229 ( z0819-01) від 01.08.2001)

4. Здійснення любительського рибальства.
4.1. Любительський лов риби, інших водних живих ресурсів здійснюється:
на водоймах загального користування - безкоштовно;

на водоймах, наданих громадським об'єднанням для організації любительського рибальства:

членам таких об'єднань - за їх членськими квитками;

іншим громадянам - за платними відловлювальними картками, які видаються цими об'єднаннями. Вартість таких карток встановлюється громадськими об'єднаннями за погодженням з фінансовими органами Автономної Республіки Крим або відповідної області та з органами рибоохорони;

на водоймах, де впроваджене платне рибальство, лов з берега, з човнів або з криги - за платними дозволами, що видаються органами рибоохорони. Установлення плати за рибальство з берега допускається тільки на річках, площа водозбору яких не перевищує 50 тис. квадратних кіломертрів. Право безплатного рибальства на водоймах, де впроваджене платне рибальство, а також на тих, що закріплені за громадськими об'єднаннями, надається (за наявності відповідного посвідчення):

інвалідам I та II груп;

учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС I та II категорій, а також дітям до 16 років.

Любительський лов риби, інших водних живих ресурсів, за винятком видів, пойменованих в п.4.10 цих Правил рибальства, в літній період, у строки від скресання криги і до льодоставу (за винятком забороненого нерестового періоду), дозволяється:

4.1.1. На водоймах загального користування - з берега або з човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше п'яти на рибалку, та спінінгом.
4.1.2. На водоймах, на яких впроваджене платне рибальство:
з берега або з човна вудками усіх видів із загальною кількістю гачків не більше десяти на рибалку і спінінгом.

4.1.3. На водоймах, наданих громадським об'єднанням для організації любительського рибальства:
членам громадських об'єднань за їх членськими квитками з берега і човнів вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше десяти на рибалку і спінінгом;

іншим особам - забороняється;

особи, пойменовані в пункті 4.1.2 цих Правил рибальства, мають право на безоплатний лов риби з берега і човна.

4.1.4. Дітям до 16 років самостійний лов риби дозволяється тільки з берега. (Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики N 229 ( z0819-01) від 01.08.2001 )

4.2. Любительський лов риби в зимовий період (від льодоставу до скресання криги) дозволяється зимовими вудками з блешнею вертикального блесніння з гачком не більше N 10, мормишкою, наживною і живцевою снастями із загальною кількістю гачків:

на водоймах загального користування, а також тих, що закріплені за громадськими об'єднаннями - не більше п'яти на рибалку;

на водоймах, де впроваджене платне рибальство - не більше десяти на рибалку.

4.3. Підводне полювання на риб дозволяється:
гарпунними рушницями без застосування аквалангів та інших автономних дихальних приладів:

на ділянках водойм, визначених органами рибоохорони для проведення любительського рибальства;

при наявності посвідчення підводного мисливця. Підводне полювання здійснюється з обов'язковим дотриманням вимог цих Правил рибальства щодо строків, місць лову, норми вилову, наявності документів на право лову, сплати за дозволи та водні живі ресурси. (Пункт 4.3 в редакції Наказу Мінагрополітики N 229 z0819-01) від 01.08.2001 )

4.4. В нерестовий заборонний період любительське рибальство може бути дозволено органами рибоохорони на спеціально визначених ділянках водойм однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега.

4.5. Лов безхребетних дозволяється:
усіх безхребетних - ручним збиранням, а також:

креветок, гамаруса, мотиля - однією підсакою з діаметром не більше 70 см;

мотиля - однією ручною драгою з діаметром не більше 70 см без застосування механічних пристроїв;

мідії, черевоногого молюска рапана - щипцями, підсакою з діаметром не більше 70 см, підводним ловом без застосування аквалангів та інших автономних дихальних приладів;

раків - раколовкою-"хапкою" з діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм, волосінню з приманкою і рогаткою; "розщіпом" - не більше п'яти снастей на ловця. Забороняється лов раків у нерестовий період, під час линьки і виношування ікри, а також у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування. Терміни заборони на лов раків установлюються місцевими органами рибоохорони і доводяться до відома населення через засоби масової інформації. (Пункт 4.5 в редакції Наказу Мінагрополітики N 229 ( z0819-01) від 01.08.2001)

4.6. Дозволяється одній особі вилов за одну добу перебування на водоймі таких видів у таких кількостях:
 Об'єкти лову (добування) Водойоми загального користування   Водойми, закріплені за громадськими об'єднаннями, а також ті, де впроваджене платне рибальство
Риба (кг)  3  5
Раки (шт)  30  50
 Мідії (кг)  5  8
 Рапана (шт)  10  20
 Креветки (кг)  1  2
 
 
     09.04.2008  
     Наказ Держкомрибгоспу по боротьбі з корупцією.  
 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇН
Н А К А З
 
"25" лютого  2008 року    м.Київ                                                                                                                           
№ 67 
 
Про затвердження Плану заходів
Держкомрибгоспу, спрямованих на
запобігання корупційним і злочинним
проявам, на 2008 рік
 
Відповідно до указів Президента України від 16.11.2000 № 1242 “Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів”, від 06.02.2003 № 84 “Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією”, від 11.09.2006 № 742 “Про Концепцію подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 657-р “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” на період до 2010 року”
 
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план заходів Держкомрибгоспу, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам, на 2008 рік (далі – План заходів), що додається.
2. Начальникам управлінь, керівникам підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держкомрибгоспу:
2.1. Забезпечити своєчасне виконання Плану заходів
2.2. Щокварталу до 10 числа наступного за звітним кварталом місяця, подавати Управлінню фінансів, бухгалтерського обліку та звітності       (Адамчук О.В.) інформацію про хід виконання Плану заходів.
2.3. При складанні інформації щодо виконання Плану заходів керуватися Методичними рекомендаціями щодо надання органами виконавчої влади аналітичної інформації про виконання вимог Закону України від 05.10.1995         № 356/95-ВР “Про боротьбу з корупцією”, затвердженими наказом Головдержслужби України від 25.01.2005 № 38, Методичними рекомендаціями для державних органів та органів місцевого самоврядування з питань протидії корупції, затвердженими наказом Головдержслужби України від 13.10.2005       № 244. 
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Голова                                                                       В.В. Волков
 
                                                                                     ПЛАН
заходів Держкомрибгоспу, спрямованих на запобігання
корупційним і злочинним проявам, на 2008 рік
№ п/п
Назва заходу, спрямованого на запобігання корупційним і злочинним проявам
Відповідальний виконавець
Термін виконання
1
2
3
4
1
Проаналізувати причини проявів корупції та порушення вимог законів України “Про державну службу” і “Про боротьбу з корупцією” в урядових органах державного управління та у разі необхідності внести пропозиції щодо покращення ситуації.
Посилити профілактичну роботу в колективах з метою запобігання злочинних проявам та доведення кожного факту правопорушень до відома всіх працюючих.
інформаційно-аналітичний відділ
Відділ кадрів та освіти
серпень 2008 року -
грудень 2008 року
2
Забезпечити якісне функціонування інформаційної сторінки на офіційному веб-сайті Держкомрибгоспу з метою інформування громадськості про розроблені нормативно-правові документи щодо боротьби з корупцією, запобігання її виникненню та роботу Держкомрибгоспу, спрямовану на реалізацію антикорупційних заходів.
управління документаційного забезпечення
І квартал 2008 року
3
Організовувати створення при Держкомрибгоспі, органах Держрибоохорони та вищих навчальних закладах, підпорядкованих Держкомрибгоспу, постійної телефонної “гарячої лінії” з метою надання громадянам можливості інформувати про факти корупції, тиску та вимагання.
управління документаційного забезпечення
щосереди протягом 2008 року
4
Посилити персональну відповідальність членів тендерного комітету за допущені порушення та зловживання у сфері державних закупівель шляхом внесення відповідних змін до їх посадових інструкцій.
відділ кадрів та освіти, члени тендерної комісії
І квартал 2008 року
5
Забезпечити подання аналітичної інформації про виконання вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.1999 № 1785.
управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності
І квартал 2008 року; ІІІ квартал 2008 року
6
Забезпечити обов’язкове та першочергове проведення документальних ревізій за зверненнями правоохоронних органів на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держкомрибгоспу.
управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності
Постійно
7
Посилити контроль за збереженням державного майна, цільовим використанням бюджетних коштів шляхом періодичного моніторингу власної діяльності та внесення конкретних пропозицій щодо покращення такої роботи.
управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності;
Управління соціально-економічної політики
І півріччя 2008 року; ІІ півріччя 2008 року
8
Покращити рівень боротьби з марнотратством, незаконним витрачанням державних коштів на непередбачені кошторисами цілі; вжити заходів щодо скорочення витрат коштів з державного бюджету, а також коштів підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держкомрибгоспу, на закордонні відрядження, придбавання легкових автомобілів, а також здійснення контролю за кількістю таких відряджень і числом їх учасників, ефективністю закордонних поїздок та втіленням їх результатів у життя.
правління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності,
протягом року
9
Забезпечити підвищення кваліфікації державних службовців Держкомрибгоспу з питань боротьби з корупцією.
відділ кадрів та освіти
постійно
10
Забезпечити ознайомлення кандидатів на заміщення вакантних посад з вимогами Закону України “Про боротьбу з корупцією” та роз’яснення відповідальності за вчинення корупційних дій.
відділ кадрів та освіти
постійно
11
Забезпечити надання консультацій працівникам Держкомрибгоспу щодо чинного антикорупційного законодавства, змін до нього та існуючої судової практики вирішення спорів у цій сфері.
відділ кадрів та освіти,
управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності
у разі необхідності та появи змін в антикорупційному законодавстві
12
Організовувати проведення семінарів з питань запобігання проявам корупції з працівниками Держкомрибгоспу, урядових органів державного управління.
управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності,
Відділ кадрів та освіти,
управління водних живих ресурсів
 
протягом року
13
Розглянути на засіданні колегії Держкомрибгоспу питання щодо виконання вимог законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них в Держкомрибгоспі.
управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності,
відділ кадрів та освіти,
управління водних живих ресурсів
ІV квартал 2008 року
14
Забезпечити формування кадрового резерву на посади керівників та спеціалістів Держкомрибгоспу
Відділ кадрів та освіти
ІV квартал 2008 року
15
Забезпечити вжиття заходів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності винних у вчиненні корупційних правопорушень державних службовців Держкомрибгоспу.
відділ кадрів та освіти
у разі необхідності
16
Забезпечити ефективну роботу громадської приймальні Держкомрибгоспу та територіальних органів і урядових органів державного управління з метою поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на звернення, своєчасного та належного реагування на обґрунтовані факти щодо порушення вимог законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією.
управління документаційного забезпечення
протягом року
17
Розробити план заходів щодо підготовки і проведення дво – та три місячників по охороні та відтворенню рибних запасів у рибогосподарських водних об’єктах під час весняно-літньої нерестової заборони на 2008 рік.
управління охорони водних живих ресурсів
протягом року
18
Забезпечувати розподіл на квоти лімітів використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення та видачу повідомлень про виділення квот.
управління водних живих ресурсів
Протягом року
19
Забезпечувати ліцензування діяльності, яка пов’язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, а також забезпечити постійний контроль за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов.
управління водних живих ресурсів
протягом року
20
Створити Міжвідомчу постійно діючу комісію з питань аквакультури і рибальства України з метою забезпечення продовольчої безпеки України та збільшення запасів водних живих ресурсів у рибогосподарських водних об’єктах.
Голова, заступники Голови
І квартал 2008 року
21
Провести семінар з працівниками з вивчення Закону України “Про корупцію”, у ході якого роз’яснити працівникам, які правопорушення носять корупційний характер, які протиправні діяння відносяться до посадових злочинів та про відповідальність, передбачену за їх скоєння 
начальники Головних державних управлінь, Державних басейнових управлінь, начальник Сулинської інспекції
вересень 2008 року
  
Начальник управління фінансів,
бухгалтерського обліку та звітності                                      О.В. Адамчук


ДКРГУ