Статті та корисна інформація

     
     15.11.2011

    ДОГО "Дніпропетровська природна інспекція".

Схема ділянки для лову риби Об'єднання створено для задовольнення та захисту своїх законних соціальних, економічних, природоохоронних, творчих, вікових, національнокультурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Метою створення Дніпропетровської природної інспекції є:
- сприяння збереженню та відтворення рибних запасів області;
- сприяння розвитку любительського рибальства як виду спорту і дозвілля;
- створення умов для практичного здійснення любительського рибальства та мисливства;
- контроль за дотриманням та захистом прав рибалок-любителів та мисливців;
- розвиток зеленого туризму;
- розвиток дитячого та молодіжного рибальства.

Для досягнення своєї мети об'єднання здійснює:
- благоустрій берегової лінії;
- організація любительського риболовства на виділених та орендованих ділянках водойм;
- організовує товариські зустрічі і змагання (у тому числі міжнародні) з любительського та спортивного рибальства, проводить тематичні виставки;
- проводить методичне та консультаційно-інформаційне забезпечення діяльності підприємств, установ, творчих організацій, спілок, фондів, благодійних організацій та громадян з питань організації відпочинку та любительського рибальства;
- розвиває місцевий рибальський та мисливський туризм;
- сприяє охороні і зарибленню виділених водоймищ, мисливських угідь та контролю за риболовом та мисливцем;
- створює самостійно та спільно з іншими організаціями і фізичними особами рибальські бази;
- здійснює інші, не заборонені законодавством України, види діяльності, спрямовані на задоволення потреб своїх членів;
- здійснює благодійну діяльність, проводить благодійні заходи;
- представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;
- розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;
- дотримується законодавства України, норма міжнародного права;
- забезпечує гласність у своїй діяльності.

Умови і порядок прийому в члени об'єднання, вибуття з нього.

Членами Об'єднання можуть бути:
- Громадяни України, що досягли 14 років, іноземні громадяни і особи без громадянства, які розділяють цілі Об'єднання, визнають Статут, сплатили вступний внесок, регулярно сплачують членські внески і приймають особисту участь у роботі Об'єднання.
- Колективи, які висловили солідарність із цілями і задачами Об'єднання, визнають Статут, сплатили вступний внесок, регулярно сплачують членські внески і беруть участь і діяльності Об'єднання, та сприяють, у тому числі шляхом фінансування, проведенню заходів Об'єднання.

Умови і порядок прийому у члени Об'єднання.
Прийом фізичних осіб здійснюється індивідуально (після співбесіди кандидата з одним із членів Ради) за особистою письмовою заявою кандидата і наступним затвердженням відповідного рішення Радою простою більшістю голосів.
Колективи приймаються до членів Об'єднання на підставі заяви, після затвердження відповідного рішення Радою простою більшістю голосів.

Вибуття із членів Об'єднання.
Член Об'єднання припиняє своє членство в Об'єднанні шляхом подачі заяви в Раду Об'єднання.
Члени Об'єднання можуть бути примусово виключені із списку членів рішенням Ради. Виключення відбувається у разі:
- Якщо член Об'єднання своїми діями (бездіяльністю) спричинили матеріальні збитки або завдали моральну шкоду Об'єднанню.
- Якщо член Об'єднання не сплачує членські внески.
Виключення членів Об'єднання проводиться Радою простою більшістю голосів від загального числа голосів, якими володіють члени Ради. Рішення про виключення може бути оскаржене на Загальних зборах Об'єднання, рішення яких по зазначеному питанню є остаточним.
Член Об'єднання є виключеним з нього з моменту подачі заяви.

Права і обов'язки членів (учасників) Об'єднання.

Члени Об'єднання мають право:
- користуватися підтримкою, захистом, пільгами і допомогою Об'єднання;
- брати участь у заходах, які проводяться Об'єднанням;
- вносити пропозиції, що стосуються діяльності Об'єднання, і брати участь у обговоренні і реалізації цих пропозицій;
- представляти інтереси Об'єднання в Державних і інших органах, а також у відношеннях з іншими організаціями і громадянами за дорученням Ради;
- одержувати інформацію про діяльність Об'єднання;
- вільно виходити з членів Об'єднання на підставі заяви.

Члени Об'єднання зобов'язані:
- дотримуватись Статуту;
- завжди дотримуватись Правил любительського і спортивного рибальства, затверджених Державним комітетом рибного господарства України (наказ №19 від 15.02.1999 року);
- брати участь у діяльності Об'єднання;
- своєчасно сплачувати членські внески;
- виконувати рішення керівних органів Об'єднання;
- сприяти своєю діяльністю підвищенню ефективності діяльності Об'єднання;
- не чинити дії, що порушують Статут Об'єднання, етику товариських взаємовідносин, правила любительського і спортивного рибальства, а також дій, що завдають моральну або матеріальну шкоду Об'єднанню, утримуватися від діяльності, що суперечить цілям і задачам, проголошеним Об'єднанням.

На території Царичанського району фермерське господарство "Схід" і управління каналу Дніпро-Донбас дали згоду на здійснення аматорського лову, згідно з проектом, розробленим УКРНПЕП та змінами Укргідропроекту №209.8юТ174 стор. 275, 281, (п. 5.3.1 і 6.2.1.1), з 30 серпня 2011 року.
Дозвіл надається на вилов хижих порід риб за кошти, шляхом самовилову спінінгом з берега.
При видачі дозволу враховується пільгова система для соціальних груп населення:
1. Ветерани ВВВ, інваліди 1 групи, інваліди праці та дитинства, діти до 12 років - безкоштовно;
2. Учасники бойових дій, ветерани праці, учасники ліквідації екологічних катастроф, жінки, члени ДОГО "Дніпропетровська природна інспекція" - 50%.
Забороняється порушувати санітарний стан берегової смуги, здійснювати вилов риби сітками, електроловами, неводами, на плавучих засобах та іншими забороненими знаряддями.
Суворо забороняється вилов коропа, товстолоба, білого амура та раків.
Про прибуття на рибалку та всі правопорушення на каналі Дніпро-Донбасс, терміново повідомляти начальника Єгерської служби беркут Сергієнко Олександра Григоровича - моб.телефон +38(050) 067-15-33.

Більш детальну інформацію можна отримати за такими адресами:
м.Дніпропетровськ, вул.Фрунзе, 6. тел.(056)372-80-40
смт.Царичанка, вул.Першотравнева, 1А. тел.(05690)3-00-09
в риболовних магазинах м.Дніпропетровська та м.Дніпродзержинська.


 
     30.05.2011
    5-й открытый кубок Украины по ловле сома на квок "Сивий Дніпро".

Соревнования по спортивному лову сома на квок!
5-й открытый кубок Украины по ловле сома на квок "Сивий Дніпро".
Организатор компания "FishDay" при поддержке войска Запорожского Низового.
Место проведения - Верхнеднепровский район, Днепропетровская область.
Заезд - 22.07.2011 г.
Проведение соревнований 23.07.2011 - 24.07.2011.

Детальная информация, регистрация:
+38 (050) 608 05 75 Владимир Васильевич
+38 (050) 931 75 67 Валентин
e-mail: fishday@fishday.dp.ua


 
 

   30.03.2011
    Внимание Нерест-2011!

Согласно плану проведения операции "Нерест-2011" запрещается промышленное и любительское рыболовство с плавсредств в следующие сроки:
- в Днепровском водохранилище, а также других водохранилищах (кроме Каховского водохранилища), с 1 апреля по 9 июня 2011 года включительно;
- на водоемах, эксплуатирующихся в режиме специальных товарных рыбных хозяйств (кроме Апостоловского, Никопольского, Томаковского районов Днепропетровской области), с 1 апреля по 9 июня 2011 года включительно;
- на водоемах, эксплуатирующихся в режиме специальных товарных рыбных хозяйств в пределах Апостоловского, Никопольского, Томаковского районов Днепропетровской области, с 5 апреля по 13 июня 2011 года включительно;
- на реках и в коренных водах (кроме Апостоловского, Никопольского, Томаковского районов Днепропетровской области) с 1 апреля по 20 мая 2011 года включительно;
- в придаточных системах водных объектов (кроме Апостоловского, Никопольского, Томаковского районов Днепропетровской области) с 1 апреля по 29 июня 2011 года включительно.
- в Каховском водохранилище в пределах Днепропетровской области, с 10 апреля по 18 июня 2011 года включительно;
- на реках и в коренных водах в пределах Апостоловского, Никопольского, Томаковского районов Днепропетровской области, с 10 апреля по 29 мая 2011 года включительно;
- в придаточных системах водных объектов в пределах Апостоловского, Никопольского, Томаковского районов Днепропетровской области с 10 апреля по 8 июля 2011 года включительно.

Источник: comments.ua


 
 

    Приглашаем Вас посетить выставку "ОХОТА И РЫБАЛКА".

 
 

20-я Международная Специализированная выставка принадлежностей, аксессуаров и снастей для охоты и рыбной ловли, "ОХОТА И РЫБАЛКА" пройдет в Международном выставочном центре (г. Киев, Украина) в период с 03 по 06 марта 2011 года.
Параллельно с выставкой "ОХОТА И РЫБАЛКА" будут проходить международные специализированные выставки "ВНЕДОРОЖНИК", "ДАЙВИНГ И ПОДВОДНАЯ ОХОТА".
Приглашаем Вас посетить наш стенд (номер стенда ФишДей - 405), ознакомиться и преобрести рыболовную продукцию ТМ Gamakatsu, TM SPRO и "ТРИ КАРАСЯ".
Ждем Вас на выставке.

 
     28.02.2011  
 

    Приглашаем Вас посетить выставку "ОХОТА И РЫБАЛКА".

 
 

20-я Международная Специализированная выставка принадлежностей, аксессуаров и снастей для охоты и рыбной ловли, "ОХОТА И РЫБАЛКА" пройдет в Международном выставочном центре (г. Киев, Украина) в период с 03 по 06 марта 2011 года.
Параллельно с выставкой "ОХОТА И РЫБАЛКА" будут проходить международные специализированные выставки "ВНЕДОРОЖНИК", "ДАЙВИНГ И ПОДВОДНАЯ ОХОТА".
Приглашаем Вас посетить наш стенд (номер стенда ФишДей - 405), ознакомиться и преобрести рыболовную продукцию ТМ Gamakatsu, TM SPRO и "ТРИ КАРАСЯ".
Ждем Вас на выставке.

 
     27.09.2010  
 

    Результаты Чемпионата Украины по фидеру - 2010.

 
 

Соревнования которые проводились 24-26 сентября на пруду "Белянском" прошли успешно и ознаменовались высокими призовыми местами команд из Днепрпоетровской области.

Пруд Белянский

Днепропетровская область была представлена 2-мя командами в составе:
  Боев Олег, Иваненко Виталий, Сорока Богдан, Таранов Александр и Агеенко Игорь, Перепелица Роман, Олейник Олег, Андрух Максим.
  Результаты таковы:
Днепр-2 (Агеенко, Перепелица, Андрух, Олейник) - ЧЕМПИОНЫ УКРАИНЫ 2010
Днепр-1 (Боев, Иваненко, Сорок, Таранов) - ВИЦЕ ЧЕМПИОНЫ УКРАИНЫ 2010
Киевская область - 3 место в командном зачете

Андрух Максим - 2 место в личном зачете
Таранов Александр - 3 место в личном зачете

  Искренне ПОЗДРАВЛЯЕМ победитей соревнований!!!

 
     05.07.2010  
 

    Соревнования по спортивному лову сома на квок!

 
 

Соревнования будут проводятся в акватории Днепродзержинского водохранилища в районе г. Верхнеднепровска, Днепропетровской обл. 23, 24-25 июля 2010 г. в обычном режиме на территории базы отдыха «Аленушка», которая расположена по адресу: Верхнеднепровский район, с.Бородаевка.
Организаторы соревнований: компания «Fish Day» - официальный представитель TM Gamakatsu, TM SPRO в Украине, ТМ «Три Карася» производитель прикормки.
Организация и проведение соревнований возлагается на оргкомитет в составе:
     Двирный Я.А., г.Киев,
     Виниченко В.В., г.Днепропетровск,
     Цымбал В.В., г.Верхнеднепровск.

Порядок проведения соревнований:
Заезд участников соревнований 23 июля до 20.00, ужин в 21.00;
Торжественное открытие 24 июля 2010 года в 5.30;
Соревнования проводятся:
- 24 июля с 6.00 до 20.00; ужин в 21.00;
- 25 июля с 6.00 до 12.00; в 12-15 подведение итогов; в 14.00 торжественное награждение победителей; в 14.30 торжественный обед.

За справками по интересующим вопросам обращаться:
Цымбал Валентина Васильевна – (050) 931-75-67
Виниченко Владимир Васильевич – (050) 608-05-75
Двирный Яков Андреевич – (067) 498-43-12


 
     21.01.2010  
 

    "ОХОТА И РЫБАЛКА" - 18-я Международная Специализированная выставка.

 
 

Уважаемые партнеры! Приглашаем Вас посетить наш стенд на весенней выставке "ОХОТА И РЫБАЛКА". Выставка пройдет в Международном выставочном центре (г.Киев, Украина) в период с 04 по 07 марта 2010 года. Это самая крупная выставка в Украине по данной тематике. Спрашивайте прикормку "Три Карася" в магазинах вашего города.

Организатор выставки - Торгово-промышленная палата Украины.
Соорганизатор - редакция журнала "СВ Т РИБАЛКИ".
Параллельно с выставкой "ОХОТА И РЫБАЛКА" будут проходить международные специализированные выставки "ВНЕДОРОЖНИК", "ДАЙВИНГ И ПОДВОДНАЯ ОХОТА".

В 17-й международной специализированной выставке "Охота и Рыбалка" приняли участие более 140 предприятий и организаций из четырех стран мира: России, Латвии, Польши, Китая и Украины. Выставку посетили более 25 000 человек практически со всех регионов Украины, а также специалисты из других стран - Беларуси, России, Бельгии, Польши, Франции, Швеции.

С Уважением, Компания ФишДей

 
     21.12.2009  
 

    Календарь соревнований на 2010 год.

 
 
Чемпіонат України з ловлі риби на мормишку з льоду
Дата 29.01.10 - 31.01.10
Тривалість 2 дні
Місце проведення м. Київ

Кубок України з ловлі риби на мормишку з льоду
Дата 12.02.10 - 14.02.10
Тривалість 2 дні
Місце проведення Івано-Франківська обл.

Чемпіонат світу з ловлі риби на мормишку з льоду
Дата 10.03.10 - 14.03.10
Тривалість 2 дні
Місце проведення США

Кубок України серед клубів з ловлі риби поплавковою вудкою
Дата 26.03.10 - 28.03.10
Місце проведення м.Київ
Вид змагань: Особисто-командне

Чемпіонат України з ловлі риби спінінгом з берега
Дата 02.04.10 - 04.04.10
Тривалість 2 дні
Місце проведення с.Барабой, Одеської обл.

Чемпіонат України з ловлі морської риби спінінгом з берега (1 етап)
Дата 23.04.10 - 25.04.10
Тривалість 2 дні
Місце проведення АР Крим (Арабатська стр.)

Перший етап Чемпіонату України з ловлі коропа
Дата 13.05.10 - 16.05.10
Тривалість 3 дні
Місце проведення с.Каменка Дніпропетр.обл.

Кубок України з ловлі риби фідером
Дата 28.05.10 - 30.05.10
Тривалість 3 дні
Місце проведення Дністр. в/х, (с.Коновка, Чернігів. обл.)

Чемпіонат світу з ловлі риби спінінгом з берега
Дата 28.05.10 - 30.05.10
Тривалість 2 дні
Місце проведення Хорватія

Чемпіонат світу серед клубів з ловлі риби поплавковою вудкою
Дата 01.06.10 - 06.06.10
Тривалість 2 дні
Місце проведення Познань (Польща)
Вид змагань: Особисто-командне

Другий етап Чемпіонату України з ловлі коропа
Дата 10.06.10 - 13.06.10
Тривалість 3 дні
Місце проведення Днsпрпетровська обл.

Кубок України з ловлі риби спінінгом з берега
Дата 11.06.10 - 13.06.10
Тривалість 2 дні
Місце проведення Дніпропетровськ-(Донецьк)

Чемпіонат світу серед національних команд з ловлі риби поплавковою вудкою
Дата 20.06.10 - 27.06.10
Тривалість 2 дні
Місце проведення Іспанія
Вид змагань: Особисто-командне
Чемпіонат України з ловлі риби спінінгом з човна
Дата 30.06.10 - 02.07.10
Тривалість 3 дні
Місце проведення с.Сорокашич , Київ.обл.

Чемпіонат України з ловлі риби поплавковою вудкою серед юнаків до 15 років
Дата 03.07.10 - 04.07.10
Тривалість 2 дні
Місце проведення Сімферополь, АР Крим

Чемпіонат України з ловлі коропа серед клубів (I етап)
Дата 08.07.10 - 11.07.10
Тривалість 3 дні
Місце проведення с.Іркліїв, Черкаської обл.

Чемпіонат України з ловлі риби поплавковою вудкою
Дата 09.07.10 - 11.07.10
Тривалість 2 дні
Місце проведення м.Донецьк

Третій етап Чемпіонату України з ловлі коропа
Дата 05.08.10 - 08.08.10
Тривалість 3 дні
Місце проведення м.Донецьк

Чемпіонат України (фінал) з ловлі коропа
Дата 02.09.10 - 05.09.10
Тривалість 3 дні
Місце проведення Дніпрпетровська обл., с.Кам'янка

Чемпіонат з ловлі морської риби спінінгом з берега (II етап)
Дата 17.09.10 - 19.09.10
Тривалість 2 дні
Місце проведення Коктебель, АР Крим

Чемпіонат України з ловлі коропа серед клубів (II етап)
Дата 23.09.10 - 26.09.10
Тривалість 3 дні
Місце проведення с.Каменка Дніпропетровська обл.

Чемпіонат України з ловлі риби фідером
Дата 24.09.10 - 26.09.10
Тривалість 2 дні
Місце проведення ст.Біляївський, Запоріжської обл.

Кубок України з ловлі риби спінінгом з човна
Дата 05.10.10 - 07.10.10
Тривалість 2 дні
Місце проведення "Дельта Дніпра", Херсонськоі обл.

Чемпіонат світу з ловлі коропа
Дата 15.10.10 - 18.10.10
Тривалість 3 дні
Місце проведення Англія

Чемпіонат України з ловлі риби поплавковою вудкою в морі
Дата 15.10.10 - 17.10.10
Тривалість 2 дні
Місце проведення Ялта, АР Крим


В календарному плані можливі уточнення за погодженням з Міністерством спорту України
Федерація риболовного спорту України.


 
     20.12.2009  
 

    Общественность решает судьбу водоемов Украины.

 
 

Все годы независимости осуществлялся тотальный грабеж наших водоемов - браконьерами, которые живут по принципу "после меня - хоть потоп" и уничтожают сетями и электроловом все живое, "псевдо научными" программами, во время которых, каждую весну в период нереста варварски уничтожаются тысячи тонн рыбы;
Рыбхозами, которые в погоне за быстрой прибылью, осуществляют варварский вылов тралами и микро сетями, не оставляя на дне даже ракушки;
Рыбинспекцией, возглавляющий и "крышующей" все вышесказанное и которая давно утратила свое первоначальное "природоохранное назначение"
Все эти и многие другие факты могут привести к экологической катастрофе, превращая Наши, когда-то рыбные и полноводные Реки в мертвые водосточные канавы.
Приглашаем Вас принять участие в работе Первого Национального Форума рыболовов Украины, которая проводится по инициативе Ассоциации рыболовов Украины, и многих других общественных организаций и объединений. Целью форума является заявление общественности и свое видение этих проблем.
А самое главное - предложение своих программ восстановления, охраны и рекреационного использования наших водоемов.
Обеспечение их реализации исполнительной властью под строгим общественным контролем.
На съезде будут обсуждаться вопросы современного состояния водоемов Украины, пути возможного преодоления кризисных явлений, конкретные предложения реформирования и развития по восстановлению водных живых ресурсов, общественные инициативы.
К участию в съезде приглашены ведущие ученые НАН Украины, представители Правительства, председатели профильных комитетов Верховной Рады, народные депутаты Украины, представители силовых ведомств - СБУ, Прокуратуры, МВД, Госэкоинспекции, главы местных советов, многочисленные общественные организации природоохранного направления, Федерация рыболовного спорта , Федерация подводного спорта, представители рыбо-промышленных и рыбо-разводних фермерских хозяйств, ассоциации и общественные объединения работников отрасли рыбного хозяйства - то есть многомиллионная община неравнодушных к дальнейшей судьбе водоемов Украины, и многочисленные СМИ.
Форум состоится 15 января 2010 (начало в 10-00) в помещении Киево-Могилянской Академии под лозунгом "Общественность решает судьбу водоемов Украины".
Решение вопросов, которые будут обсуждаться и решаться на съезде - является Национальной экологической Безопасностью Государства, касаются каждого человека и волнуют всю украинскую общественность. Все участники должны быть зарегистрированы, поэтому заявки на участие просьба направлять заранее. Квота для представителей общественных организаций - 5-10 человек.

Контактные телефоны: (067) 140-01-24, (067) 209-03-76
Заявки можно направлять по адресам: rsvit@ukr.net, upo.ufa@gmail.com
С уважением, Председатель Всеукраинского Совета
Чистяков А.В


 
     01.08.2009  
 

    Мастер класс по применению прикормки ТМ "Три Карася".

 
 

Уважаемые рыболовы!

По Вашим многочисленным просьбам был создан видео урок от ТМ "Три Карася". Первый мастер класс, по правильному применению и замешиванию прикормки, провел чемпион мира Алексей Зайко.
Посмотреть мастер класс он лайн:
http://you-tube.com.ua/movie.html?rt_movie_id=2229275
Скачать мастер класс: http://upload.com.ua/get/900992276/
Присоединяетесь к чемпионам!
Спрашивайте прикормку "Три Карася" в магазинах вашего города.

 
      17.04.2009  
 

    Календар змагань на 2009 рік.

 
  Чемпіонат України з ловлі морської риби спінінгом з берега

Дата 09.05.09—10.05.09

Тривалість 2 дні.

Місце проведення АР Крим. Вид змагань Особисто-командне

 

Перший етап Чемпіонату України з ловлі коропа «Срібний короп».

Дата 13.05.09—16.05.09

Тривалість 3 дні.

Місце проведення Одеса, с.Барабой.

Вид змагань Командне.

 

Весь календар тут.

Спасибі за інформацію Ігорю Агєєнко

 

 
      16.04.2009  
 

    Субботник на набережной в Днепропетровске!

 
  Уважаемые горожане Днепропетровска, приглашаем Вас поддержать рыболовов. Приходите на набережную восстановить красоту, порядок и чистоту.

Субботник будет проводится на набережной по ул. Малиновского перед Мерефо-Херсонским мостом.

Берегите природу от варварского отношения к ней!

Обсуждение тут.

Спасибо за информацию Агеенко Игорю

 

 
 

Архив новостей